Kurs

Välkommen på kurs – bildning hund.

Aktuella kurser:

Förberedande vallhundskurs start januari.

Valp – unghundskurs start februari.

Vardagslydnad – start våren 2019

VARDAGSLYDNAD

Kursens inriktning är hundens utveckling och vardagslydnad – hur man får en trevlig och fungerande vardag tillsammans med sin hund utifrån hunden som art. Praktik blandas med teori.

  • inlärning
  • hundens behov i teori & praktik (berikning)
  • raskunskap
  • relation hund – människa
  • miljöträning, socialisering,
  • stress
  • hundvård
  • belöningsutveckling  

Vi tränar grunderna för en fungerande vardag som att förekomma konflikter, stärka relationen och tilliten. Praktiskt innebär det till exempel lekutveckling, stadga, kontaktövningar, hantering, frihetsträning, gå i koppel utan att dra,  hundmöten med mera.

ANMÄLAN Ange ditt namn, adress, e-post, telefon, hund, ras, ålder samt eventuella önskemål om praktisk träning eller fråga. Efter anmälan får du välkomstbrev med all praktisk information.  Pris: 1500 kr

Epost: info@ammorgard.se Telefon: 0733428038

Instruktör Maria Eriksson

Maria Eriksson har sedan 2000 bedrivit hundutbildning med inriktning på inlärningspsykologi, relation hund människa och hunden som biologisk varelser.

Har tidigare tävlat agility och lydnad men ägnar sig idag endast åt vallning för arbete och tävling.

Verksamheten omfattar kurser, privatträning, konsultuppdrag för skolor, klubbar och liknande verksamheter som pedagoghundsteam, utbildningar och kurser för alla hundägare på olika nivåer från valp, unghundar, omplaceringshundar, tävlingsekipage, vardagslydnad, friskvård och hundmassage. Alla raser, blandraser och åldrar är välkomna.

Jag har min bas på Gotland men föreläser även runt om i landet.  Jag skräddarsyr utbildningar för klubbar och föreningar efter önskemål och behov. För mer information om utbildning, se kurser, utbildningar, föreläsningar.

MARIAS UTBILDNINGAR

Diplomerad Hundproblemsinstruktör (Hundpsykolog)
Utbildad för Hundutbildningsgruppen av bla Anders Hallgren (Hundpsykolog, Humanpsykolog, Författare), Per Jensen (professor i Etologi), Carl-Gustav Sivertsson (Veterinär), David Selin (Hundinstruktör, Hundproblemsinstruktör),
Jan Bernhard (polis), Eva Lindberg (Humanpsykolog),
Bosse Stigson (Hundinstrukör, Skyddsfigurant).

Diplomerad Hundinstruktör
Utbildad av Hundutbildningsgruppen med lärare som bl a: Anders Hallgren (Hundpsykolog, Humanpsykolog, Författare), David Selin (Hundinstruktör, Hundproblemsinstruktör),
Maria Edelton (Hundinstruktör, Hundpsykolog), Haglund (Hundinstruktör, Friskvårdare).
Tonvikt på läran om samspelet mellan djur och människor.

Diplomerad Hundmassör                                                                                                                                      Utbildad av Axelsons Animal Massage School med huvudlärare Martina Axelson Callum.

Diplomerad Blodspårsinstruktör
Utbildad av Hundutbildningsgruppens David Selin.
En utbildning inom hundens jaktlust, molekyltransport, spårets teori, spårvarianter, olika spårslut, frispår och problemlösning, nybörjarspår, fortsättningsspår, avancerade spår och mörkerspår.

Hund 3
Fördjupad hundägar- och hundassistentutbildning.
Lärare David Selin, Hundutbildningsgruppen.

Hundens Beteendebiologi 1.

Linköpings Universitet, Högskolestudier om etologi, fysiologi och evolution, med särskild tyngdpunkt på beteende och biologi hos hundar och hunddjur. Fokus ligger på grundläggande fysiologiska och etologiska begrepp, som den genetiska bakgrunden för beteendemönster och deras biologiska mekanismer, med särskild betoning på hundars beteende och beteenderelevans. Lärare har bland annat varit Per Jensen (professor i husdjursetologi, forskningschef Liu), Lina Roth (doktor i zoologi) m.fl.

Hundens Beteendebiologi 2

Linköpings universitet, högskolestudier om den genetiska bakgrunden för beteendemönster och deras biologiska mekanismer, med särskild betoning på hundars beteende och beteenderelevans. Hundens domesticering, utveckling och sociala beteende hanteras på kursen, liksom hundarnas roll i samhället från ett etologiskt perspektiv. Lärare har bland annat varit Per Jensen (Professor i husdjursetologi, Forskningschef Linköpings univ), Lina Roth (Doktor i zoologi), Thomas Östholm (Docent i zoofysiologi) m fl.

Djurens Beteende (Etologi)

Linköpings Universitet, högskolestudier inom etologi, med särskild tonvikt på beteende och beteenderelaterade problem i olika tillämpade sammanhang, som husdjurshållning. Därutöver behandlades eko-etologi och humanetologi. Lärare har bland annat varit Per Jensen (Professor i husdjursetologi, Forskningschef Linköpings univ), Christer Blomqvist (  Fil.Dr. i Zoologi) Matthias Laska (Doktor i zoologi) m fl.  

KLICKERTRÄNING House of learning

Principer i operant inlärning, om förstärkning och vad man ska tänka på för att träna effektivt. Timing, kriterier, frekvens och praktisk koordination.  Lärare: Fogelqvist

FÖRDJUPAD RASKUNSKAP

Ubildning i rasspecifika egenskaper, rasanpassad hundträning, uppfostran och lärdom om gruppernas olika karaktäristiska beteenden av instruktör Annelie Isaksson.

KURS I HUNDUPPFÖDNING  Hundutbildningsgruppen, David Selin. 2015

LICENSIERAD PEDAGOGHUNDSFÖRARE (Terapihund) Svenska Terapihundsinstitutet 2015

LÄRAREXAMEN, Stockholms Universitet Arbetat som gymnasielärare på naturbruksprogrammet Djur inriktning hund 2007 – 2016. Biträdande rektor Gutegymnasiet 2015.

Gute Hundcenter Startat verksamheten 2014.

UTBILDNINGSLEDARE Gotland Grönt Centrum 2016 – pågående

UPPFÖDARE Kennel Ammor Gård
 Varmt Välkomna!

Varmt Välkommen!

Maria Eriksson